By using this site you accept the use of cookies. Read more

Community/teem/Profile

Everything about myself

Username
teem
City
Pęczniew
Country
Poland
Biography
Tomasz Miłosz ukończył z wyróżnieniem wzornictwo przemysłowe w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi z tytułem magistra sztuki. Za pracę dyplomową otrzymał Ex aequo Nagrodę Rektora dla najlepszego absolwenta. Podczas studiów zaprojektował opakowanie nominowane do tytułu Art of Packaging 2010. Współpracował w tworzeniu projektów graficznych dla Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Zajmuje się zarówno wzornictwem społecznie użytecznym - od ujawnienia potrzeby do próby jej zaspokojenia, jak również projektowaniem koncepcyjnym, wykorzystującym innowacyjne rozwiązania.
Who are you?
designer
Gender
male
Website
http://tomasz-milosz.tumblr.com/
Social Networks
Contact us